۱۳۸۹ اسفند ۲۹, یکشنبه

بهار ِ من و تومن بهار می شوم تو تنم را پر از شکوفه کن
*
به پيشواز سال مي رم
برايت صندلي را مي گذارم در كنار هفت سينم
بيا بيا پيش از بهار
*
امسال ديگر از ماهي مرده ام نمي نويسم ، امسال ِ من با مرگ ماهي سال هاي پيشينم شروع نمي شود
امسالم با "تو" آغاز مي شود
تويي كه شايد خانه ات با من سه پاكت سيگار فاصله باشد اما
دلت ....نزديك
***
بانو نوشت : خوشحالم كه امسال ستاره ي كم نور آسمانم تويي
دلتنگ نوشت : دلم عجيب براي 15 ام دي ماه 88 تنگ شده .... كاش مي شد زمان را برگرداند
خرگوش نوشت : من امروز متولد شده ام ...توسط بانو ....:دي ( تخم مرخ هفت سينم باهام دوست شده ، اما همش برا اينكه باهام حرف بزنه مي گه هويج ) ... :دي)