۱۳۹۲ فروردین ۱۶, جمعه

نوبــــرانهچه فرقی می کند
" تو " یا توت ِ فرنگی ِ نوبرانه
شیرین است داشتنت
در تابستان

× بانو ×
92.01.14
*
photo @ zahra Agn  
بانو نوشت : چقدر این روزها عجیب اند ، با اینکه باید روزهای ِ بد و دلگیری باشند اما خوب ِ همه چی ! :| معنی این حس های عجیب رو نمی فهمم
تئاتر نوشت : پرکاری یعنی زندگی ....

۱۳۹۲ فروردین ۱۴, چهارشنبه

نت ها ناخواندهدست از پا خطا می کنم 
سازم را بر می دارم 


به بلندای تهران می روم به یاد ِ شب های روشنمان 
و سری که بر سینه ات تکیه می شد 
صدای ضبط شده ای در خاطر ِ آرشه ام
فریاد تمام ِ ویالن های دنیا را از حفظ خواهم زد 

× بانو ×
92.01.12

photo @ Amirhossein Zavareyi
*
بانو نوشت : در باد باز ایستاده ام و باز می ایستد صدای ِ قلبم بی تپش های این آرشه ...
شیطنت نوشت : بازی های دخترانه .... شیطنت های کودکانه ... روزهای آخر ِ نوروز