۱۳۹۲ فروردین ۳, شنبه

Bloody Hairصبح نسکافه ات را داغ داغ می نوشی 
من موهایم را نسکافه ای می کنم

عصر با معشوقه ات می رقصی و دانه های زیتون در گیلاس هاتان نظاره گر است 
من موهایم را زیتونی می کنم 

درست در نیمه های این شب 
خون جلوی چشم هایم را می گیرد 
یا بغض تا میانه ی چشم هایت بالا آمده 
من موهایم را شرابی کرده ام 
و به خیابان می زنم 
*
بانوی غم 
2013-03-03
*
پی نوشت : بوی خون می دهد موهایم ...
 بانو نوشت : اینکه این روزها آدم هایی هستند که اگر چه عاشقشون نیستم ولی دوستشون دارم و این دوست داشتن ِ باعث می شه باشم ..
| پالت | نوشت : آی عــــشـــق  ، آی عشق ... چهره ی ســــرخت پیدا نیست .
به 72523 : این که غافگیرم کردی دقیقا اون چیزی ِ که توی تو دوست داشتنی ِ ....