۱۳۹۱ تیر ۹, جمعه

عکس مرده

دست به عکسم نمی زنم
می گذارم شاید تو از کنارش رد شوی
شاید مرا ببینی
...
و تو مدت هاست دیدن عکس ها را تحریم کرده ای

(بانو )


بانو نوشت : از اینکه کمرنگی دارم اذیت می شم !

۱۳۹۱ خرداد ۲۸, یکشنبه

نسخه

ص
صد
صدا
صدای
صدایت
...
آخرین برگ دفترچه ی بیمه ام امروز پر شد ...
تنها امید پزشکان برای بهبودم
-
(بانو )

91.03.28
-

ننه نوشت : هیچ وقت یه کسی که می ترسه اعتماد نکن ! .....
کودک درون نوشت : دلم می خواد تو شلوارم جیش کنم ! :دی